MOBILNOST I TRANSPORT
Europska povelja o sigurnosti na cestama
node

Вестник “Застраховател прес”

  1. Hrvatski
  2. Български
What are you doing/aiming to do for road safety? 
  • Веднъж месечно ще публикуваме данни за пътнотранспортната обстановка в страната и за пътната аварийност и травматизъм.

 

  • Под формата на репортажи със снимков материал ще отразяваме всички прояви на застрахователните компании като “Алианц България Холдинг”, Булстрад Виена Иншурънс Груп”, “Армеец” и др., организирани или спонсорирани от тях, свързани с повишаване на пътната култура на автомобилистите, на децата и на младите автомобилисти.

 

  • Вестникът ни поддържа тесни връзки с пресцентъра на Министерството на вътрешните работи и по-специално с отдел “КАТ - Пътна полиция”. Затова ще отразяваме тяхната работа в сферата на пътната безопасност чрез интервюта, репортажи и статии.

 

  • Поддържаме близко партньорство с Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи и ще отразяваме регулярно всички техни прояви, насочени към подобряване на пътнотранспортната обстановка.

 

  • Една от основните ни цели е да работим в сферата на превенцията, защото в нея има все още голям и неизползван докрай потенциал. В бр. 3 на вестника поместихме голяма статия под заглавието „Майка Превенция и нейните деца”, в която доказваме, че средствата, вложени от застрахователите в програми по превенция на пътната безопасност, се връщат многократно поради намаляването на щетимостта и на застрахователните претенции.
Затова ще публикуваме и материали, популяризиращи тази дейност на застрахователните дружества, за да ангажираме и други бизнес структури и обществеността с инициативи по превенцията.

 

 

charter your road saftey problem(s) 

 

 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0