MOBILNOST I TRANSPORT
Europska povelja o sigurnosti na cestama
node

Асоциация на Вносителите на Автомобили - AВA

  1. Hrvatski
  2. Български
What are you doing/aiming to do for road safety? 

 

През 2010 г. Асоциация на вносителите на автомобили ще започне нова кампания. Национална кампания за безопасни автомобили на пътя”, под егидата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с подкрепата на Комисия за защита на потребителите. 
 
  • Целта на кампанията е да се подобри контрола и качеството на продаваните автомобили в Република България, като се акцентира върху тяхната техническа изправност, гарантиран произход и най-вече върху тяхната безопасност.
  • Автомобилите, продавани от фирми членове на Асоциация на вносителите на автомобили ще бъдат придружени с гаранция за качество и произход, като срокът на гаранцията ще ще бъде минимум три месеца от дата на продажба. По преценка на продавача срокът може да бъде удължен. Фирмите членове на Асоциация на вносителите на автомобили ще дават гаранция за следните компоненти, пряко свързани с безопасността на автомобила на пътя: основни възли и агрегати.

 

  • Основната цел на Асоциация на вносителите на автомобили е да насочи вниманието на потребителите при закупуването на употребяван автомобил към технически проверени и безопасни автомобили. Стикерът към гаранцията, залепен върху автомобила ще бъде ориентир за купувача, че този автомобил е преминал предварителен технически преглед в оторизиран сервиз, диагностицирани са и са отстранени всички дефекти и автомобилът отговаря на изискванията за безопасност.
 
  • В асоциацията ще се обработват данни при евентуални сигнали за нелоялни практики при продажбата на автомобили и злоупотреби по Закона за защита на потребителя.
 
  • Към меморандума се очаква да се присъединят над 90 фирми членове на АВА, с потенциал за над 10 000 автомобила втора употреба за продажба с гаранция.
 
В момента България е една от малкото страни в Европейския съюз, в които продажбата на автомобил втора употреба с гаранция е изключително рядка търговска практика.

 

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
1
Notified for renewal? 
0
Email