MOBILNOST I TRANSPORT
Europska povelja o sigurnosti na cestama
node

Община Сапарева баня

  1. Hrvatski
  2. Български
What are you doing/aiming to do for road safety? 
Ангажимента ни като местна власт е:
 
- Да предприемем обучение на персонала по актуални въпроси за безопасно движение и управление на МПС.
 
- Обучение по безопасно движение в училищна и детска възраст.
 
- Да предоставяме актуална информация по темата „Безопасно пътно движение”.
 
- Да изработим Общинска програма за безопасност на движението, в която да са определени целите и са планирани мерки, дейности и мероприятия по безопасност на движението. Да актуализира постоянно програмата в съответствие с настъпващите промени.
 
- Да има определено лице в общината, което е ангажирано с дейностите по безопасност на движението, както и Общинска комисия по безопасност на движението.
 
- Да създаде  информационен бюлетин на интернет страницата на общината по безопасност на движението, в който се отразяват събитията, посветени на пътната безопасност, провеждани в общината.
 
- Да търси възможности за финансиране на дейностите и мероприятията по БД, организирани и провеждани на територията на община Сапарева баня.
charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0