MOBILITA A DOPRAVA
Európska charta bezpečnosti na cestách
node

„ПроКредит Банк (България)” АД

  1. Slovenčina
  2. Български
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Целта, която си поставяме, е да напомним на нашите служители за значимостта на пътната безопасност и за това, че всеки ден всеки от нас е изложен на определен риск. От нас зависи каква ще е степента на този риск и какво можем да направим, за да ограничим негативните последствия от него.

 
Ние ще насочим нашия проект за пътна безопасност към две целеви групи условно разделени на вътрешна и външна.
 
Под вътрешна имаме предвид всички служителите на „ПроКредит Банк (България)” АД. Използвайки нашия вътрешен интернет сайт като канал за комуникация, ще напомним на нашите служители да бъдат изключително внимателни на пътя – независимо от това дали са шофьори, пътници или пешеходци.
Ще правим това и когато заявяват за ползване служебен автомобил.
 
Като външна целева група определяме ученици от училища, намиращи се в близост до наши клонове в цялата страна.
Специално за целта изработихме 5 000 бр. светлоотразителни самозалепващи се стикери с размер 8 х 4 см. Тези стикери носят посланието “Внимание! Спри, огледай се и премини”.
Тези стикери ще бъдат предоставени на представители на ръководството в съответните училища с молбата да бъдат раздадени на ученици от малките класове (от 1-ви до 4-ти клас). Според нас именно тези ученици са най-рисковата група пешеходци, защото някои от тях все още нямат изградени навици за поведение на пътя.
Учениците могат да поставят тези стикери на видни места по техни връхни дрехи, шапки, чанти и др.
Така се надяваме учениците да бъдат по-видими в тъмната част на денонощието и шофьорите да ги забелязват от по-голяма дистанция. 
charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0