MOBILNOST I TRANSPORT
Europska povelja o sigurnosti na cestama
node

Сдружение „Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи”

  1. Hrvatski
  2. Български
What are you doing/aiming to do for road safety? 
Целият екип на сдружението ще използва логото на Хартата в кореспонденцията си с останалите 44 национални бюра от системата „Зелена карта” и застрахователните компании от тези страни.
 
На сайта на сдружението ще открием секция за пътна безопасност, където ще публикуваме данни за пътните инциденти и ще подканим застрахователните компании членове на сдружението да обменят информация за мерките за пътна безопасност.
 
Нашето сдружение ще предложи законодателна инициатива, съвместно с Комисията за финансов надзор за промени в българското законодателство за безопасност на движението.

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0
Email