MOBILNOST I TRANSPORT
Europska povelja o sigurnosti na cestama
node

Wychowanie komunikacyjne (Road Safety Education)

  1. Hrvatski
  2. Polski
What are you doing/aiming to do for road safety? 

W Polsce udział dzieci i młodzieży wśród ofiar a także sprawców wypadków drogowych jest znacznie wyższy niż w innych krajach UE. Jedną z przyczyn jest brak odpowiedniego przygotowania ich do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pasażerów, pieszych i rowerzystów. Poprawa tego stanu wymaga m.in. zwiększenia kompetencji nauczycieli i wychowawców poprzez dostarczanie im stosownej wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czasopismo jako źródło wiedzy dla nauczycieli jest w tradycyjnej (drukowanej) formie zbyt drogie, bez reklam lub dofinansowania nie utrzyma się na rynku. Pozyskanie sponsora jest coraz trudniejsze. Nasze dalsze działania muszą więc zmierzać w kierunku przekazu elektronicznego. Odbiorcy naszego czasopisma mają dostęp do internetu: wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja oraz w domu większość nauczycieli.

 
1. W związku z powyższym planujemy gruntowne przekształcenie strony internetowej www.wychowaniekomunikacyjne.pl :
- utworzenie bogatego archiwum zawierającego publikacje z okresu 12 lat, które nie straciły aktualności, np. scenariusze zajęć, porady metodyczne, autorskie programy nauczania, materiały poszerzające i pogłębiające wiedzę o złożonych problemach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- zamieszczanie nowych materiałów autorstwa nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty, publikujących dotychczas w miesięczniku – grono stałych autorów liczące ponad 150 osób,
- utworzenie forum dyskusyjnego jako miejsca wymiany doświadczeń.
2. Utrzymanie drukowanej wersji „Wychowania Komunikacyjnego” (w miarę pozyskiwania sponsorów), w nakładzie zapewniającym dostarczanie egzemplarzy bibliotekom gromadzącym czasopismo.
 
Wsparcie merytoryczne: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, Policja, Polski Związek Motorowy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
1
Notified for renewal? 
0