MOBILNOST I TRANSPORT
Europska povelja o sigurnosti na cestama
node

Urzad Miasta Kalisz, Zarząd Dróg Miejskich

  1. Hrvatski
  2. Polski
What are you doing/aiming to do for road safety? 

 

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, jako jednostka organizacyjna podległa Prezydentowi Miasta Kalisza, jako organowi zarządzającemu ruchem w granicach administracyjnych m. Kalisza zobowiązuje się do:
 
1.     Promowania zasad Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego
 
2.     Prowadzenia konkretnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 
  • prowadzenie konkretnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • planowana jest budowa sześciu rond na terenie Miasta na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu, na których wjazd z kierunku podporządkowanego stanowi bardzo duże zagrożenie
  • planowana jest przebudowa dróg pod kątem wydzielenia lewoskrętów, budowy chodników i ścieżek rowerowych oraz uspokojenia ruchu w miejscach gdzie dochodzi do nagminnego przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców
  • planowana jest budowa nowych odcinków ścieżek rowerowych
  • planowana jest przebudowa istniejących niebezpiecznych przejść dla pieszych i wyposażenie ich w sygnalizację świetlną
  • planowana jest budowa azyli na przejściach dla pieszych
  • planowane jest wygrodzenie barierami łańcuchowymi niebezpiecznych odcinków dróg w miejscach gdzie piesi w sposób niedozwolony przekraczają jezdnie.

 

3.     Dzielenia się swoimi doświadczeniami i ocenami ich wyników z innymi jednostkami administracji publicznej oraz instytucjami mogącymi mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozwoju strategii działania Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu zmierzającej do sukcesywnej poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
1
Notified for renewal? 
0