MOBILUMAS IR TRANSPORTAS
Europos kelių saugos chartija
Šaltiniai ir informacija

Gairės ir įrankiai nariams

Šiame puslapyje rasite visas gaires ir priemones, kurių gali prireikti rengiant, įgyvendinant ir vertinant jūsų kelių saugos veiklą. Jos ypač naudingos esamiems nariams ar bet kokiai organizacijai, ketinančiai prisijungti prie Chartijos.