ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέσα ενημέρωσης και τύπος

Article: The Interministerial Council for Road Safety in Romania (CISR) published the call for good practice

Carta Europeană a Siguranţei Rutiere
Country 
Geographical coverage 
national