MOBILITA A DOPRAVA
Európska charta bezpečnosti na cestách
Médiá a tlač

Press article: Follow up to the ERSC seminar in Slovenia

  1. Slovenčina
  2. English
5. decembra 2017, je v Ljubljani potekal dogodek za spodbudo vseh udeležencev in organizacij k sprejetju zavez Evropske listine o varnosti cestnega prometa. Dogodek sta organizirala Agencija za varnost prometa kot nacionalni koordinator in Evropski svet za varnost prometa (ETSC) kot koordinator na ravni EU.