ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέσα ενημέρωσης και τύπος

Press article: Traffic safety culture in Slovenian

  1. Ελληνικά
  2. English

An article in Slovenian media about traffic safety culture, where the charter is presented, together with an invitation to join the platform: