ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέσα ενημέρωσης και τύπος

Press release - 25.06.2014 - The Road Safety App

  1. Ελληνικά
  2. English

Road safety: New smartphone app provides information on EU road traffic rules

With the new "Going Abroad" mobile app, check all important road safety rules across the EU before leaving on holiday or from wherever you are. And entertain your passenger(s) with two fun games about road safety. Here's a preview of what the app will look like! Available in app stores before your summer holiday.