ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Πηγές και Γνώση

Μέσα ενημέρωσης και τύπος

Αναζήτηση μέσων και πατήστε

Excellence in Road Safety Awards: Commission rewards initiatives in Slovenia, France, the UK, Spain and Hungary

Article: An Italian road safety action where the initiator is described as signatory of the Charter

Article: The Interministerial Council for Road Safety in Romania (CISR) published the call for good practice

Press Article: ACI - Italian member- included the call for good practice in their online magazine

German Drivers Lobby AVD points out the overall objectives by the European Road Safety Charter

Σελίδες