ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

European Commission - The Road Safety App (video)

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
20. Ιούνιος 2014
Media source 
http://youtu.be/VgYC2K9rMe4

With the new "Going Abroad" mobile app, check all important road safety rules across the EU before leaving on holiday or from wherever you are. And entertain your passenger(s) with two fun games about road safety. Here's a preview of what the app will look like! Available in app stores before your summer holiday.

/file/european-commission-road-safety-app_elEuropean Commission - The Road Safety App