МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ
Европейска харта за пътна безопасност
open library

Kør bil, når du kører bil!

  1. Български
  2. Nederlands
Published on  
29. January 2014
Media source 
http://www.sikkertrafik.dk/opmaerksomhed

Film til kampagnen "Kør bil når du kører bil" om uopmærksomhed i trafikken.

Læs mere på http://www.sikkertrafik.dk/opmaerksomhed