MOBILITÉ ET TRANSPORT
Charte européenne de la sécurité routière
open library

Kør bil, når du kører bil!

  1. Français
  2. Nederlands
Published on  
29. janvier 2014
Media source 
http://www.sikkertrafik.dk/opmaerksomhed

Film til kampagnen "Kør bil når du kører bil" om uopmærksomhed i trafikken.

Læs mere på http://www.sikkertrafik.dk/opmaerksomhed