ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

Managing Road Traffic Safety - Presentation by Sofie Questier

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
1. Μάιος 2018

PPT-Presentation by Sofie Questier from the Belgian Road Safety institute about Managing Road Trafic Safety by ISO standard 39001.