ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

Presentation for ERSC Webinar on Road Safety Education - Erik Roelofs - 6 February 2019

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
7. Φεβρουάριος 2019

Presentation by Erik Roelofs, doctor of Philosophy and senior assessment scientist at CITO in The Netherlands, for the 3rd ERSC webinar on road safety education. In this presentation, Erik sheds a light on research and insights on moral reasoning during driving.