ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

Presentation for ERSC Webinar on Road Safety Education - Jennie Hargreaves - 6 February 2019

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
7. Φεβρουάριος 2019

Presentation by Jennie Hargreaves, teacher at the Lockerbie Academy in Scotland, for the 3rd ERSC webinar on road safety education.

In 2016, the Lockerbie Academy won an Award for Excellence in Road Safety in the 'school challenge' category. In this presentation on "The Physics of Road Safety", Jennie explains some of the various activities in the school's innovative road safety programme.