ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

Road Safety Campaign Film HD - teen-anti speeding UK

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
29. Ιανουάριος 2014

 Warning Young Drivers about the dangers of peer pressure, this micro budget short film forms a small part of the Drive SMART initiative by Surrey County Council.

Directed by Phil Tune

Produced by Lyall Jones

/file/road-safety-campaign-film-hd-teen-anti-speeding-uk_elRoad Safety Campaign Film HD - teen-anti speeding UK