ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

Road safety indicators as an input for policy making - Presentation by Wouter Van den Berghe & Heike Martensen

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
13. Ιούνιος 2018

Powerpoint-presentation by Wouter Van den Berghe & Heike Martensen from the Belgian Road Safety Institute giving an insight into Road safety indicators as an input for policy making.