ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

TyreSafe McIntyre family

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
29. Ιανουάριος 2014

Correct tyre care and maintenance is vital to your safety on the road. Learn all about how to check your car's tyre pressures, tread depth and condition with TyreSafe animated family - the McIntyre's 

/file/tyresafe-mcintyre-familymp4_elTyreSafe McIntyre family.mp4