ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

“Don’t Drink and Drive” campaign

  1. Ελληνικά
  2. English

In Greece drunk driving is among the prevailing causes for a significant number of road accidents making the need for mentality change regarding drunk driving imperative. In this context, Diageo is actively working to have an active role and contribution in this mentality change that has gradually started taking place. To this end it has designed and implements a holistic program about promoting responsible drinking attitudes and preventing drunk driving.