ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

ASS. DUE MANI PER UN CUORE

La nostra Associazione si occupa di sensibilizzazione e prevenzione stradale, primo soccorso e scuola di vita. Il nostro target sono gli asili, le scuole primarie, secondarie, superiori e tutte quelle persone che si mettono in strada.

/file/traffic-deadline-italy-due-mani-x-un-cuore_elTRAFFIC DEADLINE Italy @ Due Mani X un Cuore