ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Biometrics Systems

HealthyRoad is a new technology based company, focused on the development of biometric scanning technologies that could be implemented in professional market. The HealthyRoad Technology will be first applied to the road transportation market in order to contribute for the reduction of the number of road accidents, through the drowsiness and fatigue detection and warning system. As soon as the driver enters in an early stage of these risky conditions, this technology makes a warning sign and advises the driver to make a pause.