ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

DAY WITHOUT MOBILE PHONES

Our school was chosen as a school ambassador and carrier for the Day project without mobile phones. Our students, together with our Police department and interior ministry, warned the public of the danger of using mobile phones in traffic.The project is conceived so that in the first year of campaigning (2017) except the announcement campaign will be announced on October 21st as the Day Without Mobile Phones.
The project has been approved and financially backed by the National Security Program
road traffic of the Republic of Croatia 2011 - 2020, and continues in 2018.