MOBILITA A DOPRAVA
Evropská charta bezpečnosti silničního provozu
Činnosti členů

Dear Driver, do not rush, take as long time as you need

Dear Driver, do not rush, take as long time as you need
Φίλε οδηγέ, μην βιαστής πάρε όσο χρόνο χρειάζεται