TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
Europeiska trafiksäkerhetsstadgan
Medlemmar aktiviteter

Dear Driver, do not rush, take as long time as you need

Dear Driver, do not rush, take as long time as you need
Φίλε οδηγέ, μην βιαστής πάρε όσο χρόνο χρειάζεται