ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Driving school aiming at enhancing road safety for professionals

We propose to companies and individuals several types of training sessions for all types of vehicles, on road, track and simulator. Our main focus is to train the participants to anticipate as much as possible all types of risks they might encounter on the road to avoid to put themselves and other users in danger.