ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Easter seatbelt compliance in public transport

With the extreme hig fatalities in public transport Drive More Safely worked with the provincial departement of traffic and the police on the road blocks to ensure that passengers of public transport is safely buckled up. In around 4hours fron 21h30 to 02h00 we monitored 420 taxi's of which only one had every passenger strapped in.
This has been our urgent call to government for the past three years to ensure compliance it needs to be policed with no tolerance.