ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

ESPORG develops a network of certified secure truck parkings. The certification is based on the LABEL standard and DEKRA audit

  1. Ελληνικά
  2. English

Building out a network across the European Union for secure truck parkings from Level 1 to Level 5. The certification is based on the EU-initiated LABEL criteria and auditing by the certification company DEKRA SE. Currently over 40 parkings are already members of ESPORG. The aim is to deploy a dense network all over Europe by 2030.