MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Działania członków

European day without road death

  1. Polski
  2. English

Technical school Slavonski Brod marked the European Day without deaths in traffic with the development of posters and lectures about safe movement of traffic.