ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

With the Mayor of Nafplio

  1. Ελληνικά
  2. English

The Mayor of the city, Nafplio, welcomed the 6th Class pupils at the City Hall. The pupils gave him the letter with the suggestion of building a bicycle road. After the discussion, the conclusion was that there has already been a plan of constructing a bicycle road which will be announced next week and the pupils are invited to be present during the announcement.

/file/mayor_elTo the Mayor