ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Me han regalado un dron...

  1. Ελληνικά
  2. Español

Con esta campaña se conciencia al ciudadano. Un dron no es un juguete. Es una aeronave. Probablemente, más de una persona ha recibido uno de estos artefactos de Papá Noel o los Reyes. Si es así, con nuestro flyer podrá aprender a utilizarlo sin generar riesgos para la seguridad vial ni correr el peligro de ser multado.

Additional documents