ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

One Young World 2014 Dublin summit

Speaking to delegates at the One Young World Summit in Dublin 2014. Highlighting the plight of road traffic victims and bereaved families - the reality faced by them while dealing with the aftermath. Putting a human story to the statistics. Highlighting the human impact. The fight for information and for justice.