ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Our questionnaire results

  1. Ελληνικά
  2. English

Some of the results of our questionnaire drove the pupils to wrote a letter to the Mayor of our city about the necessity of the construction of a bike road in our town.