ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

A poster

  1. Ελληνικά
  2. English

The students, after the conversation about the cycling benefits, created a poster with a moto (YES to the BICYCLE!). They uploaded it to the entrance of our school.