ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

A safe and healthy cycling

  1. Ελληνικά
  2. English

The photo contest announced in our school had an objective to perform how to ride a bike safely. The photos, delivered to us, depicted children riding bikes and wearing reflective elements, helmets or other protectors. It was also performed to move on the road in a safe way. Having used all the delivered photos, the organizers have created a photo exhibition in order to both introduce the results and to show an example how to cycle safely.