ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

School feast and road safety

  1. Ελληνικά
  2. English

In cooperation with WORD (Voivodeship Training Centre For Drivers) at the school feast our teachers organised a feast counter with alcogoggles and narcogoggles (goggles simulating a state of alcohol or drug intoxication). Children and adults could try them out and see the way the person in an inebriated state see the world. The aim of the campaign was to raise awareness of hazardousness that can be prompted by an inebriated road user. To make the roads safer our school keeps building awareness among pupils.