MOBILITA A DOPRAVA
Evropská charta bezpečnosti silničního provozu
Činnosti členů

Semnificatia semnelor de circulatie

  1. Čeština
  2. Română

Învățarea regulilor de circulație în localitate, semnificația indicatoarelor rutiere și importanța cunoașterii acestora