ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Share the road

Ιn the context of the month for road safety, like every year, our second planned event, a pan-Cypriot enlightenment campaign titled "I Share the road," took place on Saturday 25/05/2019.
The event was held by members and supporters of our Club, in Nicosia, Limassol, Paphos, Polis Chrysochous, Pyrgos, Larnaca and Famagusta.
The event was aimed at bonding relations between car drivers (automobilists) together with the most vulnerable road users the motorcyclist, to the mutual respect of all road users but also to sensitizing automobilist to understand the common benefit of sharing the road with motorcycles ,as in streets of slow traffic, traffic lights, etc.
We deliver and share information and material, thousands of stickers that car owners accept to put in their vehicles . There is also dozens of banners on Pancyprian scale all around the island with the slogan "I Share the Road" where they will be hanging out for the whole month of June until the end of our Club campaign.
Congratulations and warm thanks to all members and supporters of the CMRC CYPRUS MOTORCYCLE CLUB, which helped us to reach the goal, but also the thousands of people who accepted and adopted our idea.

«Μοιράζομαι τον δρόμο».
Στα πλαίσια του μήνα οδικής ασφάλειας, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 25/05/2019 η δεύτερη προγραμματισμένη εκδήλωση της Λέσχης μας, μια παγκύπρια εκστρατεία διαφώτισης με τίτλο «Μοιράζομαι τον δρόμο».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από μέλη και υποστηρικτές της Λέσχης, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Πόλη Χρυσοχούς, Πύργο Τυλληρίας, Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο.
Η εκδήλωση είχε στόχο να φέρει κοντά τους φίλους αυτοκινητιστές με τον πιο ευάλωτο χρήστη του οδικού δικτύου τον μοτοσικλετιστή, στον αλληλοσεβασμό όλων των χρηστών του οδικού δικτύου αλλά και την ευαισθητοποίηση στους αυτοκινητιστές ώστε να κατανοήσουν το κοινό όφελος του μοιράζομαι τον δρόμο μου με τον μοτοσικλετιστή σε δρόμους αργής κυκλοφορίας, πυκνής τροχαίας κίνησης, φώτα τροχαίας κ.τ.λ .
Μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό και χιλιάδες αυτοκόλλητα τα οποία οι φίλοι αυτοκινητιστές τοποθέτησαν στα οχήματα τους με στόχο την ενημέρωση και των υπολοίπων. Επίσης τοποθετηθήκαν σε παγκύπρια κλίμακα δεκάδες πανό με το σύνθημα «Μοιράζομαι τον δρόμο» όπου θα παραμείνουν αναρτημένα για όλο τον μήνα Ιούνιο μέχρι το τέλος της εκστρατείας της Λέσχης μας.
Συγχαρητήρια και θερμές Ευχαριστίες σε όλα τα μέλη και υποστηρικτές της ΛΕΣΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ CMRC που μας βοήθησαν στη επίτευξη του στόχου, αλλά επίσης και τις χιλιάδες των αυτοκινητιστών που αποδέχτηκαν και υιοθέτησαν την ιδέα μας.