ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Sicuri da Subito 2019

Il 7 maggio a Trieste si è svolto il test Drive gratuito per la #SicurezzaStradale insieme ai ragazzi neo patentati e patentandi delle scuole superiori.
L'Automobile Club Trieste, in collaborazione con le autoscuole ACI Ready2Go e i colleghi dell'Educazione alla mobilità della Polizia locale di Trieste hanno offerto ai ragazzi la possibilità di provare: cambio pneumatici, prova alcoltest, percorso stradale e percorso su tappeto con occhiali che simulano la guida in stato di ebbrezza.
La prova pratica conclude il percorso informativo che si è svolto nelle scuole da gennaio ad aprile.
Sicuri da subito!