ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

TALLER DE SEGURIDAD VIAL

  1. Ελληνικά
  2. Español

Taller de seguridad vial infantil orientado a la seguridad en el automóvil de las embarazadas así como la elección del correcto sistema de retención para los más pequeños de la casa.
Martes 2 de Julio en el centro de salud de Galdar (Las Palmas) 17:00 horas.