ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

TALLER DE SEGURIDAD VIAL EN EL CENTRO DE SALUD DE LA FERIA (LAS PALMAS GC) LUNES 16 DE MARZO 17:00 HORAS

  1. Ελληνικά
  2. Español

Taller informativo sobre el correcto uso de los sistemas de retención infantiles, incidiendo en el uso de los sistemas orientados en sentido contrario.
Seguridad vial para embarazadas.
Seguridad vial en el transporte publico