ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

The Traffic Warden Officer in our school

  1. Ελληνικά
  2. English

The Traffic Warden Officer spoke to the students about the bicycle and the cycling ant then he answered to the students questions.