ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

We made our own videos inside and outside of the classroom

  1. Ελληνικά
  2. English

We worked with road safety rules based on the cartoon, and learning road safety rules using "Power Point" and special cards. We created our own videos relative to the helmet and driving. Our video took part in the international short film competition at Olympia We cooperated with efthita (Road Safety Observatory of Rhodes).

https://sendvid.com/7ud51tyo

Additional documents