ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Οδική Ασφάλεια εν δράσει

Πρόσφατες δραστηριότητες των μελών

Αναζήτηση των δραστηριοτήτων των μελών

Only in Belgium nearly 50 accidents are registrated caused by the blind spot. Victims are mostly the vulnerable road users such as pedestrians,cyclists and bikers. The classic blind spot located at the right side of a truck plays an important role upon analysing those accidents. It should be said, that regrettably ,yearly 5 till 10 perons, amoungst them children and youngsters die, being involved in such accidents. In our neigbouring countries, this situation is very similar and proportional, the figures are corresponding in many ways.

Presentación del Plan Piloto de Educación Vial para la Movilidad Sostenible, Accesible y Segura de las personas usuarias de ADEPAS en la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas Seguridad Vial y Movilidad Sostenible organizadas por la AEAA, COCEMFE Asturias y Ayuntamiento de Gijón (Asturias). Septiembre 2014

Meetings at hospitals, inserted in the path of future mothers, to raise awareness of the correct use of restraint systems for children and to share simple solutions to the problems for everyday's child mobility. 1 hours/month together with a cop and a psychologist discussing security in a simple and practical.

Our goal is to prevent work-related accidents and road transport by road safety education and also fully assist the victims of these disasters. Address the causes and effects of this global scourge

Σελίδες