ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Οδική Ασφάλεια εν δράσει

Πρόσφατες δραστηριότητες των μελών

Αναζήτηση των δραστηριοτήτων των μελών

On June 11th, 2019 the European Road Safety Charter workshop was held at the headquarters of the Motor Transport Institute in Warsaw.

In Poland, for the first time the solemn signing of the European Road Safety Charter (founded in 2004) took place in April 2004, just before Poland's accession to the European Union. Since then, the Charter has been signed by 138 organizations from our country, including the Motor Transport Institute in 2009.

The European Road Safety Charter was present at the Sixth Global Meeting of Nongovernmental Organizations Advocating for Road Safety and Road Victims. This annual Global Meeting was held from 9 until 13 April 2019, in Chania (Greece). 270 participants were brought together, representing 76 countries worldwide.

The aim of the Global Meeting was to influence the global road safety landscape, mobilizing NGOs to

play their part in achieving the Sustainable Development Goal (SDG) 3.6 and empowering them to

Raise awareness 20.02.2016.
Ευαισθητοποίηση 20.02.2016.

Our request is mutual respect to those who use the road network, motorists and motorcyclists, to pay attention and respect of the driving behavior rules for prevention of road accidents and unfairly the loss of human lives.

Θερμή παράκληση μας είναι ο αμοιβαίος σεβασμός σε όσους χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, αυτοκινητιστές και μοτοσικλετιστές, η προσοχή και η τήρηση των κανόνων οδικής συμπεριφοράς προς την πρόληψη των οδικών δυστυχημάτων για την τόσο άδικη απώλεια ανθρωπίνων ζωών.

Raise awareness of drivers. Paphos 20.05.2017
Ευαισθητοποίηση των οδηγών. Πάφος 20.05.2017

Dear Driver, do not rush, take as long time as you need
Φίλε οδηγέ, μην βιαστής πάρε όσο χρόνο χρειάζεται

Σελίδες