ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Οδική Ασφάλεια εν δράσει

Πρόσφατες δραστηριότητες των μελών

Αναζήτηση των δραστηριοτήτων των μελών

The Foundation is preparing for the 5th Warsaw Road Safety Week. As always, the week will open the conference "Pedestrian always first". Our conferences are the minimum number of speakers, the maximum of knowledge. 8 topics on pedestrian safety will be presented by experts from Poland and Germany.
The conference in cooperation with the German Embassy, the Police in Brandenburg, the District Bar Council, the Warsaw Town Hall, the Marshal's Office and the Ombudsman's Office.
Date: 13.06.2019, Warsaw, Royal Castle, 6 Zamkowy Square. The conference is free of charges.

Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων , δεξιοτήτων στο πως πρέπει οι μαθητές να διασχίζουν το δρόμο και η εκμάθηση των βασικών σημάτων οδικής κυκλοφορίας.

Charla taller formativo para matronas de Gran Canaria

National Road Safety Olympic Games "Be safe on the road with I&G Brokers" is an pioneered initiative of the Road Safety Institute, jointly organized with I&G Brokers, supported by 4 municipalities- Sofia, Stara Zagora, Pleven and Rousse and Ministry of Education. It happened between 1st of |December 2018 and 30th of April 2019. In its first edition, 4600 students from 64 schools from 3rd and 7th grade participated.

Σελίδες