MOBILITATE ŞI TRANSPORT
Carta Europeană a Siguranței Rutiere
Home

The Romanian Association of Public Transport

 1. Română
 2. English
What are you doing/aiming to do for road safety? 
 1. Information dissemination
  As URTP has a large experience regarding dissemination of any kind of information in the field of passenger public transport, we shall disseminate information regarding road safety in the following publications:
  • a monthly Informative Bulletin: at least 10 issues are printed a year, in which will be published about 6 articles about road safety,
  • in the biannual magazine "TRANSURB" there will be published 2 articles about road safety,
  • leaflets, folders, flyers: will be distributed to our members or to the participants to the events organised by URTP. The number of publications depends on the theme or the event;

  URTP also has a website (in Romanian & in English) with 14 pages for the Romanian version, and 6 pages for the English version. We will add one more page for both versions with road safety information and with updates on the actions our members might take in this area. This website has about 175 visitors daily.
  URTP will also publish in its publications articles about the appropriate road safety conduct, in particular giving advice on driver hygiene and good health.

 2. Drivers' safety behaviour
  URTP will take part in working groups (at least once a year) on road safety with different partners in order to learn more about the profession of road drivers and to determine appropriate measures to ensure their safety.

  Using the yearly major event that we organize (it is either be conference, a seminar or a workshop, depending on the URTP Board of Directors decision) we will insert in the presentations for this event up to date information about the road safety.
  The participants in this event will be between 50 and 150 people.

Bucharest, September 18th 2008

Română

 1. Diseminarea informaţiei
  Cum URTP are o experienţă bogată privind diseminarea oricărei forme de informaţii din domeniul transportului public de călători, vom disemina informaţii privind siguranţa rutieră în următoarele publicaţii:
  • buletinul informativ lunar: cel puţin 10 numere sunt tipărite anual, în care vom publica aproximativ 6 articole despre siguranţa rutieră,
  • revista bianuală “TRANSURB”: vor fi publicate anual 2 articole despre siguranţa rutieră,
  • prezentări tematice, pliante, fluturaşi: vor fi distribuite membrilor noştri sau participanţilor la evenimentele organizate de URTP. Numărul publicaţiilor depinde de tema aleasă sau de eveniment.
  • website-ul (în română şi în engleză) cu 14 pagini pentru versiunea română şi 6 pentru cea în engleză. Vom adăuga câte o pagină pentru ambele versiuni, cu informaţii privitoare la siguranţa rutieră şi cu acţiunile la zi pe care membrii noştrii le vor întreprinde în acest domeniu. Acest site are în medie 175 vizitatori zilnic.

  URTP va publica articole despre un comportament care să asigure siguranţa rutieră, în special sfaturi privind sănatatea şi igiena şoferilor.

 2. Comportamentul care să conducă la siguranţa şoferilor
  URTP va lua parte în grupurile de lucru cu diferiti parteneri (cel putin o data pe an) în care vor fi dezbatute problemele privind siguranta rutiera, pentru a invata mai multe despre profesia de sofer pe drumurile publice şi despre masurile cele mai potrivite care să conduca la siguranta acestora.
  În cadrul evenimentului anual mai important organizat de URTP (care poate fi o conferinţă, un seminar sau un workshop, depinzând de decizia Biroului Executiv URTP), vom insera informaţii actualizate despre siguranţa rutieră. Numărul participanţilor într-un astfel de eveniment poate fi între 50 şi 150 de persoane.
Notified for renewal? 
0