ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Accidentology

Accidentology

Published on  
29. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://europa.eu

The EU is introducing a harmonised licence model and minimum requirements for obtaining a licence. This should help to keep unsafe drivers off Europe's roads - wherever they take their driving test. 

/file/one-europe-one-driving-licence_elONE EUROPE, ONE DRIVING LICENCE

Published on  
29. Ιανουάριος 2014

  Watch this short film introducing Global Plan - Pillar 5: Post-crash Response

/file/global-plan-pillar-5-post-crash-response_elGlobal Plan - Pillar 5: Post-crash Response

Εγγραφή στο RSS - Accidentology